Maasaiene og deres smykkekunst

Smykkekunst

Maasaiene er veldig godt kjent for sine smykker og sitt håndverk. I Afrikansk kultur så skal smykkene fortelle en god del om hvilken undergruppe den enkelte Maasai tilhører for Afrikanere er et veldig familieorientert folkeslag og det å være sosial kommer utrolig lett for dem. Smykkene skal også fortelle om hvilken sosial status hver kvinne har. I denne kulturen så er det bare kvinner som produserer og lager smykker og dette vil også si at kvinnene kan styre designet på smykkene selv.

Kvinnene lager smykker til mange. De lager smykker til barna og mannen og til slektninger og igjen så er disse gavene med på å skape, og å opprettholde, en god relasjon. De siste årene så har smykkene blitt en vesentlig del av økonomien i Afrika. Det vil si at de afrikanske kvinnene som er en del av denne stolte kulturen kan bruke sin egen kompetanse om håndverk og smykkekunst for å skape seg en god inntekt og kundene som ønsker å kjøpe slike smykker kan for eksempel være vestlige turister med mye ressurser, afrikanske turister eller andre grupper. Maasaiene er en kjent gruppe i Afrika og lenge har forholdet mellom vesten og Afrika vært et ensidig forhold der vesten har hjulpet Afrika til å reise seg igjen etter turbulente økonomiske år og et skakk-kjørt politisk styre. Trenden i Afrika nå er heldigvis annerledes og mange afrikanere som ønsker å skape sin egen bedrift eller butikk og lignende kan ta opp mikrolån for å finansiere disse drømmene. Det vil si at mange mennesker låner dem små summer som blir til en stor sum og som de betaler tilbake når bedriften er oppe og går og de har tjent inn igjen disse pengene.

På den måten kan de som ønsker å skape sitt eget og tjene penger på dette få muligheten til det. Dette gjør også igjen at økonomien i de Afrikanske landene er i ferd med å bedre seg.

Maasaiene har i århundrer vært et meget stolt folk som innehar mye ressurser og kompetanse. De har en identitet som tilsier at de er «Kvegfolk» som stort sett har levd av landbruk.

Smykkene og det håndverket som Maasiaene produserer gis noen ganger bort som et tegn på bekjentskap og noen av smykkene og deler av håndverket som blir produsert bæres eller er en del av interiøret deres utfra hvor i livssyklusen man befinner seg mens andre smykker igjen bæres ut ifra hvilken aldersstatus man har som individ. Kunsten og håndverket til dette folket har altså viktige oppgaver som vi kan se og noen av oppgavene går på å opprettholde en sosial struktur innenfor gruppen og dessuten opprettholde en etnisk kultur. Videre opprettholder disse identitet.

Som vi ser så er smykker og utsmykning en viktig del av deres kultur på mange ulike måter.