Et mektig møte mellom 3 keramiske kunstnere

Smykkekunst

Den moderne keramikken som vi har i dagens moderne samfunn har nok opphavet sitt på 1800-tallet. Prisen på de keramiske verkene til ulike kunstnere som jobber i keramikk er varierende. De mest berømte og innflytelsesrike keramikerne i Skandinavia var Niels de Barck, Andreas Schneider og Patrick Nordstrøm. Helt frem til 1800-tallet manglet kunstnerne mål og mening og det var mange forskjellige stilarter blant den keramiske kunsten her, også i Norge. Det var et lykketreff at Europa så ble påvirket sterkt av en stilart som kalles Japonismen. Denne stilen gav seg særlig til kjenne i billedkunsten men også i keramikken. I Frankrike tok keramikken en helt annen retning og snart spredte denne nye retningen som fikk navnet “Art nouveau” seg til de andre skandinaviske landene også. Art Nouveau betyr “Den nye kunsten” og i Skandinavia var Patrick Nordstrøm den første som ble ordentlig inspirert av denne splitter nye retningen som dukket opp og dette var grunnen til at han flyttet fra sitt fødested Sverige til Danmark på 1900-tallet der han også jobbet med keramisk kunst helt til han døde. Niels de Barck som var en av de mest kjente keramiske kunstnerne jobbet med høy-brent stengods før noen av de andre skandinaviske kunstnerne begynte å jobbe med dette materialet, han begynte med dette allerede i 1898. Det som er samlende for dem alle tre er at de i hovedsak arbeidet under art nouveau perioden. Art Nouveau er fortsatt populær. Alle disse tre berømte og store kunstnerne hadde en enorm påvirkningskraft i samtiden men også etter sin død og på sitt aller mest briljante så lagde de keramikk i en egen klasse for seg.