Smykkenes historie og arv

Smykkekunst

Smykker er populært blant kvinner og menn i vår moderne tid og hva som er moderne forandrer seg fra år til år. Smykker er en fellesbetegnelse. Det er en betegnelse brukt om kostbarheter, gull og juveler og edelstener som man bruker for å pynte seg til fest. Noen blir brukt som amuletter for å gi noen en magisk styrke og kraft og smykker ble også brukt under store seremonier som skal markere overgangsritualer som har med fødsel, konfirmasjon, bryllup og begravelse å gjøre blant annet.

I tillegg skulle smykker si noe om hva slags sosial status man hadde som individ i en større gruppe og hvilken livssyklus man befant seg i. Eldre fikk også smykker fordi at denne gruppen hadde mye livsvisdom og fungerte som rådgivere i gamle dager og smykkene skulle vise at de befant seg høyt oppe på den sosiale stigen og at de fortjente mye respekt og godhet. Smykkenes ulike betydning, bruken av smykkene og smykkenes art har vekslet med de ulike kulturene på kloden. Maling sammen med bruk av bein og tenner som utsmykning hang sammen med den eldste formen for utsmykning av kroppen og ble brukt i magiske ritualer der man skulle påkalle mektige krefter.