Den eldre Europeiske smykkekunsten

Smykkekunst

Da Bronsealderen kom fikk vi endelig utviklet en smykkekultur som var avansert her i Norden. Materialene som ble benyttet var bronse, kobber og gull blant andre. Det ble stor variasjon på smykkene. Først og fremst så ble det laget vakre ringer i ulike edelmetaller men også hals og armringer i både gull og sølv som var designet for å vare i mange tiår.

Senere funn viser mye. Vi finner halskrager, store hals og armringer og hengesmykker av sølv, bronse og ravperler. England og Frankrike hadde allerede en utrolig detaljert emaljekunst på denne tiden og senere ble det også vanlig med veldig store beltesmykker,lange smykker med rik ornamentikk og andre store smykker i sølv, gull og bronse. Gjennom disse smykkene så viste man både tilhørighet men også den sosiale statusen som man hadde i en gitt gruppe til enhver tid. Utsmykningen som ble brukt for å legge til ekstra detaljer var blant annet glassperler og ulike variasjoner av rav som hadde et nordeuropeisk opphav. Mens smykkekunstnerne lagde skjøre smykker i gull og sølv fikk den romerske smykkekunsten en virkelig oppblomstring og her ble det brukt bare det beste av det beste av materialer og kostbare edelstener og alle de mest praktfulle materialer som gull sølv og bronse blant annet.

Europas kunstindustri har en tradisjon for å hente de flotteste materialene og de flotteste og mest praktfulle stoffene både for klesdesign og til bruk når man skulle lage nydelige smykker. Både gullesmedkunsten og klesindustrien var preget av stor tilgang på praktfulle og dyre materialer. I Roma på denne tiden begynte man også å eksperimentere med smykker på drakter og plagg og dette ble med tiden veldig populært, særlig i bysantinsk tid da man skulle ha drakter besatt med juveler og de flotteste ferskvannsperlene. I tillegg så var det mange kvinner som satte opp sitt hår med ulike hårnåler, mange hadde også flust av ringer på fingrene sine og det var vanlig å bruke glassperler og smaragder og perler som utsmykning både på drakter og andre klær som ble benyttet til spesielle og høytidelige seremonier blant annet.

Produsenter av kunst under denne tiden hjalp også kirken med å lage både helgenfigurer, altertavler og relikvieskrin. For å vise sin status så fikk også de ansatte og geistlige innen kirken laget særskilte drakter besatt med edelsteiner, gull og sølv. Det var også flere smykker med religiøs betydning som oppstod og mange av disse ble av befolkningen sett på som mystiske og de ble gjenstand for folkesnakk og overtro.

Kronen ble fra tidlige tider av sett på som det øverste symbolet for fyrstelig rang her i Europa. I tillegg så ble det også brukt mange ulike belter og kjeder samt brosjer med flotte detaljer ved siden av smykker som også hadde en rent religiøs karakter.